Monthly Archives: Tháng Hai 2012

Trân Trọng Kính mời quý Anh, Chị và các bạn xóm WP

Vì điều kiện xa xôi, cách trở và thời gian hạn hẹp, Sơn không tới mời quý anh, chị và các bạn được. Thông qua trang cá nhân Sơn báo tin và Kính mời quý anh, chị và các bạn tới dự Lễ thành  hôn của Sơn và Lý theo hai địa chỉ tại Nghệ An và Quy Nhơn. Kính mong quý anh, chị, và các bạn tới chung vui cùng Thiên Sơn – Lê Lý.

Tại Quy Nhơn

Tại Nghệ An