Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2011

Vô đề

Mùa chạm khẽ lên từng thớ nhớ


Tế bào yêu cựa quẫy vách tim sần


Lang thang mãi trên cánh đồng khô cạn


Bỗng rơi vào túi áo một chùm nho

Đ.T.S