Monthly Archives: Tháng Bảy 2011

Tự sự tháng bảy

 Đặng Thiên Sơn

Cơn ngâu đẩy ta về quá khứ

Tình đầu hồi sinh cháy âm ỉ  trong lòng

Thành phố chiều nay đục như màu mắt nhớ

Nụ hôn chạm  hờ đã quá vãng rồi ư?

  Read the rest of this entry

Chiều du hoang

                         Đặng Thiên Sơn

Những ngã tư đèn đỏ, đèn xanh

Định hình một hướng đi chưa dứt

Mưa giăng mù phố núi

Về hướng nào đây em?

Read the rest of this entry